Onderwerpen

Hoe u kunt helpen

Om het werk van de Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting daadwerkelijk te steunen staan verschillende mogelijkheden open, zoals:

Doelstelling

Het is de doelstelling van de in 1982 opgerichte "Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting", diens streven naar het verbeteren van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden op het gebied van de longziekten te bevorderen. Het bijeen te brengen vermogen van de Stichting is bestemd om financiële steun te verlenen aan weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van longziekten in de ruimste zin van het woord. Zo zal steeds weer een ontbrekend stukje van de legpuzzel kunnen worden gevonden. Het Bestuur van de Stichting is ervan overtuigd, dat velen dit streven willen ondersteunen.

Het bestuur zet zich hiervoor in en hoopt dat ook anderen deze initiatieven willen ondersteunen. Dat kan via giften en schenkingen.
Jaarlijks wordt de NRS Swierenga Thesis Award uitgereikt en mensen met grote verdiensten op het vakgebied kunnen in aanmerking komen voor de NRS Swierenga penning. Tevens streeft het bestuur naar verbetering van behandeling van longziekten en patiëntenzorg en wil het bestuur wetenschappelijk onderzoek bevorderen.

Alle rechten voorbehouden © 2019 Swierenga Stichting, Nieuwegein - Nederland