Onderwerpen

Hoe u kunt helpen

Om het werk van de Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting daadwerkelijk te steunen staan verschillende mogelijkheden open, zoals:

Hoe u kunt helpen

Om het werk van de Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting daadwerkelijk te steunen staan verschillende mogelijkheden open, zoals:

Giften

Iedere eenmalige bijdrage - ook van geringe omvang - is welkom. Uw bijdragen worden gaarne ingewacht.

Schenkingen

Elke bijdrage van € 500,- of meer wordt beschouwd als een "schenking".

Legaten en erfstellingen

Het is mogelijk de stichting in een laatste wilsbeschikking te doen opnemen. Daartoe kan men het beste contact opnemen met een
notaris. Informatie over de verschillende mogelijkheden om het werk van de Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting financieel te steunen worden gaarne verstrekt door het Secretariaat.

Betaling kan geschieden op bank- of girorekening van de stichting:

Penningmeester v/d Stichting te Amsterdam
Bankrekening: NL59 GILL 0265 9513 64
ANBInr.: 4708

Financieel jaarverslag 2017

Belastingvoordeel

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Ook de overheid gaat kennelijk uit van het standpunt "Het is goed om te geven".

Alle rechten voorbehouden © 2019 Swierenga Stichting, Nieuwegein - Nederland