Onderwerpen

Hoe u kunt helpen

Om het werk van de Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting daadwerkelijk te steunen staan verschillende mogelijkheden open, zoals:

Nieuws

NRS Swierenga Penning 2016

19-04-2016

Op 19 april kreeg collega-longarts dr. C.J.J. Westermann (rechts op de foto) tijdens de longartsendagen de NRS Swierenga-penning uitgereikt. De penning wordt uitgereikt aan personen die een zeer bijzonder verdienste hebben geleverd op het gebied van longziekten. Sinds 2000 is de penning slechts vier keer eerder uitgereikt. We feliciteren dr. Westermann van harte hiermee.

Dr. Westermann ontving de NRS Swierenga-penning vanwege zijn bijzondere verdiensten voor patiënten met de ziekte Rendu-Osler-Weber (ROW). ROW is een erfelijke ziekte van de bloedvaten, die gepaard gaat met recidiverende, spontane bloedneuzen, teleangiëctasieën (verwijde haarvaten) en arterioveneuze malformaties (afwijkende vaatverbindingen), die in elk orgaan kunnen voorkomen maar vooral vaak in de longen zitten. Door het risico op potentieel levensbedreigende complicaties, zoals een beroerte, hersenabces of longbloeding, moeten ROW-patiënten gescreend worden op aanwezigheid van pulmonale arterioveneuze malformaties (PAVM’s) en indien mogelijk behandeld worden, ook als de PAVM’s (nog) asymptotisch zijn.

Oprichting ROW-behandelcentrum
Longarts Westermann heeft zich vanaf eind jaren tachtig ingezet voor de screening en behandeling van ROW-patiënten. Hij wist KNO-artsen, interventieradiologen, neurologen, MDL-artsen, dermatologen en cardiologen in ons ziekenhuis te enthousiasmeren. Onder zijn bezielende leiding is het behandelcentrum voor de ziekte van Rendu-Osler-Weber opgericht. Dit centrum is inmiddels uitgegroeid tot een officieel, nationaal en internationaal erkend expertisecentrum.

Wetenschappelijk onderzoek
Dr. Westermann is betrokken geweest bij de oprichting van de internationale vereniging voor patiënten met ROW en heeft twee keer een internationaal ROW-congres georganiseerd voor artsen, moleculair-biologische wetenschappers en patiënten. Hij is jarenlang een zeer gewaardeerd lid geweest van de internationale medische adviesraad voor ROW. Ook heeft hij sinds de jaren negentig elke twee jaar een patiënten-informatiedag over ROW georganiseerd. Tot slot is hij sinds de jaren negentig actief in wetenschappelijk onderzoek, klinisch en basaal-wetenschappelijk, in samenwerking met prof. C. Mummery (LUMC); dat heeft sinds 1996 geleid tot 5 promoties op het gebied van ROW (op dit moment zijn 4 promovendi op het gebied van ROW actief).

Inzet
Hoewel dr. Westermann in april 2003 met pensioen ging, heeft hij zich de afgelopen dertien jaar onbezoldigd ingezet voor het ROW-centrum en ROW-patiënten. Wekelijks werkt hij nog twee tot drie dagen in ons ziekenhuis. Hij is penningmeester van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler (SWORO), maakt stambomen, denkt mee bij onderzoeksprojecten en het publiceren van de resultaten, helpt bij de organisatie van het expertisecentrum en – last but not least – beantwoordt wekelijks mails en vragen van ROW-patiënten.

NRS Swierenga Thesis Award 2016

20-04-2016

Tijdens de longdagen 2016 werd de NRS Swierenga Thesis Award uitgereikt aan Mevr. L. Kistemaker voor haar proefschrift "Acetylcholine beyond bronchoconstriction; A regulator of inflammation and remodeling."

Alle rechten voorbehouden © 2015 Swierenga Stichting, Nieuwegein - Nederland